Contenu principale

BRENG DE BELASTINGFACTUUR VAN UW VASTGOED NAAR BENEDEN DANKZIJ KREDIETEN!

BRENG DE BELASTINGFACTUUR VAN UW VASTGOED NAAR BENEDEN DANKZIJ KREDIETEN!

De aan te geven onroerende inkomsten verlagen of tot nul herleiden, het is mogelijk! De fiscus beloont kredietnemers door hen belastingkortingen toe te kennen. Een niet verwaarloosbaar fiscaal voordeel wanneer men eigenaar is. Maar aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Indien u eigenaar bent, wordt u op 2 manieren belast: via de jaarlijkse onroerende voorheffing, die gebaseerd is op het kadastraal inkomen (KI) en via uw belastingaangifte aangezien uw onroerende inkomsten bij uw andere inkomsten geteld worden. Iets wat velen echter niet weten, is dat u dankzij de interesten van het krediet dat u bent aangegaan de te betalen belastingen kunt laten zakken! Hoe? Door de interesten af te trekken voor het bedrag van al uw onroerende inkomsten.

Hoe wordt uw belastinggrondslag berekend?

Of u nu eigenaar, bezitter, vruchtgebruiker of wat dan ook bent, uw onroerende inkomsten worden berekend op basis van het kadastraal inkomen van het pand of van de ontvangen huurgelden.
Concreet:

1. Een hoofdwoning wordt vrijgesteld van belastingen.
2. Een pand dat aan een natuurlijk persoon verhuurd wordt (zonder dat het voor een beroepsactiviteit bedoeld is) of een pand dat niet verhuurd wordt, zal belast worden op basis van het geïndexeerde KI, verhoogd met 40%.
3. Een pand dat aan particulieren verhuurd wordt en bedoeld is voor een beroepsactiviteit of een pand dat aan een rechtspersoon verhuurd wordt op basis van de werkelijk ontvangen huurgelden, verminderd met de forfaitaire kosten aan 40%.
4. Een pand in het buitenland wordt belast op basis van de brutohuurwaarde indien het niet verhuurd wordt: zo wel, op basis van de werkelijk ontvangen huurgelden.

Al deze KI en bijkomende huurgelden vormen uw onroerende inkomsten en worden belast aan een marginaal tarief van 50%.

Wat zijn de voorwaarden waaraan voldoen moet worden om interesten af te kunnen trekken?

De aard van uw krediet is van weinig belang. U moet kunnen aantonen dat er een verband is tussen het krediet en uw vastgoed, of met andere woorden dat de vrijgemaakte middelen voor vastgoed bedoeld zijn. Bovendien verandert het feit dat u al dan niet van een belastingkorting geniet met betrekking tot uw hypothecair krediet, dat u bent aangegaan om uw eigen woning te financieren of te renoveren, niets aan de aftrek van de gewone rente.