Contenu principale

Een complex dossier, waar uiteindelijk een interessant rendement tegenover stond

Een complex dossier, waar uiteindelijk een interessant rendement tegenover stond

BuyerSide heeft een Belgisch beleggingsfonds bijgestaan bij de “off-market” aankoop van een vastgoedvennootschap die in het bezit was van twee volledig verhuurde opbrengstwoningen in het noorden van Brussel.

De twee woningen, die respectievelijk in Laken en Koekelberg gelegen zijn, beschikken elk over ongeveer 6 wooneenheden.

Een transactie die iets minder dan een jaar in beslag nam om verschillende redenen:

  • de complexiteit van het dossier en de bijzonderheden ervan, meer bepaald de ontdekking van verschillende stedenbouwkundige overtreding, waarvan het risico geanalyseerd moest worden, hetgeen een invloed had op de fase waarin de waarde van het goed bepaald moest worden
  • de moeilijke onderhandelingen die daarop volgden
  • het profiel van de koper, die maar moeilijk een beslissing kon nemen of hij ons bod wel of niet zou aanvaarden
  • de indiening van meerdere tegenbiedingen door de verkoper, volgens verschillende waarderingsmethodes van de aandelen van de vennootschap
  • de enorme moeilijkheid om het schriftelijk akkoord te verkrijgen van de vennoot van de verkoper, die in het buitenland woont en erg moeilijk te bereiken was bij iedere fase van het aankoopproces (intentieverklaring, overeenkomst tot overdracht van de aandelen, etc.)

Slotwoord...
Het hoge rendement dat behaald werd bij deze transactie heeft te maken met de ligging in het noorden van Brussel en de algemene staat van de gebouwen, maar ook met de stedenbouwkundige overtredingen die wij op het spoor gekomen zijn. De tussenkomst van BuyerSide heeft het, ondanks de aangehaalde moeilijkheden, mogelijk gemaakt om een goede verstandhouding tussen partijen te bewaren zodat we op koers zijn kunnen blijven om deze transactie af te ronden