Contenu principale

Een eigen belasting voor elke gemeente

Een eigen belasting voor elke gemeente

U bent van plan om een onroerend goed aan te kopen, maar u bent er nog niet uit in welke gemeente het gelegen zal zijn? Weet dat er, van alle kosten waarmee rekening dient gehouden te worden bij de aankoop van een huis, één bij is die rechtstreeks uitgaat van de gemeente in kwestie: de gemeentebelasting (of de agglomeratiebelasting in het Brussels Gewest). Uitleg.

De gemeentebelasting: wat is het?
De gemeentes kunnen een aanvullende belasting op de personenbelasting bepalen. Deze wordt berekend door toepassing van een percentage van de personenbelasting.

Waarom?
Alle inwoners van een gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting moeten gemeentebelasting betalen.

Hoeveel?
Elke gemeente bepaalt elk jaar het bedrag van de belasting voor haar grondgebied. Deze belasting ligt vaak hoger dan 7% van de personenbelasting.
Voor de gemeentes van de Brusselse Agglomeratie komt er nog 1% agglomeratiebelasting bovenop de gemeentebelasting. U vindt de bedragen van deze belastingen onderaan uw aanslagbiljet.
Hieronder vindt u de lijst met bedragen van de gemeentebelasting per gemeente in België

Welke verschillen zijn er tussen de gemeentes?
In de gemeentes uit de Waalse provincies ligt de aanvullende gemeentebelasting gemiddeld hoger dan in Vlaanderen of in Brussel. Er dient vermeld te worden dat bepaalde Belgische gemeentes geen enkele belasting toepassen, zoals Knokke-Heist, Koksijde of De Panne. Verleidend... Maar opgelet, de onroerende voorheffing ligt er hoger!

Wanneer?
De gemeentebelasting wordt op hetzelfde moment geïnd als de personenbelasting.

Ter conclusie, wonen in een gemeente die een redelijke aanvullende gemeentebelasting toepast kan zich vertalen in een interessante fiscale besparing. Contacteer BuyerSide om u te helpen bij het vinden van de ideale locatie van uw toekomstig onroerend goed!

Bronnen: http://finances.belgium.be/fr en http://trends.levif.be