Contenu principale

Een vastgoed kopen, maar aan welke prijs ?

Een vastgoed kopen, maar aan welke prijs ?

Niet eenvoudig om te weten of het goed dat u op het oog heeft aan de juiste prijs aangeboden wordt! Er zijn immers verschillende aspecten waar men rekening mee moet houden om dit te bepalen. Enkele richtlijnen...

Wees gewaarschuwd
Sla de begrippen “prijs” en “marktwaarde” niet door elkaar. Volgens het internationaal handvest van het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is de marktwaarde "het geraamde bedrag waarvoor een woning op de beoordelingsdatum van eigenaar kan veranderen tussen een instemmende koper en een instemmende verkoper, onder normale concurrentievoorwaarden, nadat het op gepaste wijze op de markt gebracht werd, waarbij beide partijen met volledige kennis ter zake, met zorg en onbelemmerd handelen". Er is dus normaal gezien maar één enkele marktwaarde, en de prijs kan als "goed" of "slecht" beoordeeld worden in functie van de mate waarin hij hoger of lager dan deze waarde ligt.

Vanuit traditioneel oogpunt
Men vergelijkt het onroerend goed met gelijkaardige panden in de omgeving. Dit wil zeggen dat de waarde van een goed rechtstreeks afhangt van de locatie en de vraag in die buurt. Om op basis hiervan de prijs te beoordelen is een goede marktkennis vereist: wie reeds geruime tijd op zoek is naar een woning zal waarschijnlijker dichter bij de realiteit aanleunen dan kopers die voor het eerst een woning bezoeken...

Als men ergens van houdt, dan rekent men niet !
Wat tegenwoordig de waarde van een onroerend goed bepaalt, is de mate waarin de woning lichtrijk is, de functionaliteit, het comfort, de energieprestaties, ... Met andere woorden, het feit of de woning "instapklaar is en er probleemloos geleefd kan worden". De aankoopprijs kan dus subjectief zijn: kopen waar men zich goed voelt aan een bepaalde prijs. Soms is deze hoog als er veel gegadigden zijn.

Enkele aanbevelingen

  • Vergeet niet dat het goed dat te koop wordt gesteld over een EPB-certificaat, elektriciteit en verplichte stedenbouwkundige inlichtingen dient te beschikken. Opgelet! Ga steeds de stedenbouwkundige conformiteit van het goed na bij de dienst Stedenbouw, door de feitelijke toestand die gebleken is tijdens het bezoek te vergelijken met de rechtstoestand. De stedenbouwkundige inlichtingen duiden standaard aan dat er geen proces-verbaal wegens inbreuk aanwezig is, wat daarom niet wil zeggen dat er niets aan het goed kan schelen. Indien u echter een inbreuk vaststelt na de aankoop, zal u diegene zijn die aansprakelijk is...
  • Merk op dat de vastgoedmarkt evolueert op basis van een aantal randtransacties ten opzichte van het geheel aan panden die op de markt aanwezig zijn. Wanneer de prijzen stijgen of dalen betekent dit dus niet dat het volledige vastgoedpark zich meteen zal gelijkstellen met deze waarden.
  • Vergeet ten slotte ook niet dat de criteria om de waarde van een vastgoed te bepalen variëren in functie van diegene die de expertise uitvoert: een vastgoedmakelaar die wil verkopen, een bankier aan wie men een financiering vraagt of een vastgoedadviseur die gemachtigd is door een koper...
Wenst u een onafhankelijk advies over de aankoopprijs van een goed dat u interesseert? Contacteer de experts van BuyerSide: wij houden rekening met talrijke objectieve criteria om de waarde van onroerende goederen te bepalen.
Bron: L’Echo