Contenu principale

Een woning kopen blijft erg aantrekkelijk in 2017

Een woning kopen blijft erg aantrekkelijk in 2017

Na de recordstijging van de vastgoedprijzen in 2016, raakt de markt dit jaar stabiel en evolueert ze niet meer aan hetzelfde tempo als dat van de inflatie (+/- 2%). Goed nieuws voor kandidaat-kopers!

In België stellen we een stijging van de vastgoedprijzen vast in de loop van de voorbije vijf jaar: 3,7% voor huizen, 8,4% voor appartementen en 22,4% per m² voor bouwgrond. Uiteraard moeten we deze evolutie nuanceren, aangezien alles ook heel erg afhangt van de plaats, het type woning en de prijsklasse. 

Experts zijn het er over eens dat de forse prijsstijgingen van het voorbije decennium niet langer aan de orde zijn. Destijds steeg de waarde van een huis 8,6% per jaar en die van een appartement 7,9%. De vastgoedmarkt werd toen een boost gegeven door de economische euforie, de lage rentevoeten (13% sinds de jaren 80) en de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA).

En wat biedt 2017?
In de loop van de voorbije zes maanden is de gemiddelde prijs van een appartement (216.716 euro) met 2% gestegen ten opzichte van 2016, wat met andere woorden zoveel is als de inflatie. Die van bouwgrond (185 euro per m2) ging met 1,9% de hoogte in. Wat de prijs van huizen (235.218 euro) betreft, stellen we vast dat zich een beperkte daling van 0,7% heeft voorgedaan.
Een goed verkopen boven de 500.000 euro blijkt een uiterst moeilijke onderneming te zijn. Tot 200.000 euro is de concurrentie erg hoog. We zien bijvoorbeeld een meer aanzienlijke prijsstijging bij instapklare woningen dan bij woningen die nog flink op te knappen zijn. Investeerders die voor een veilige investering willen gaan, richten hun pijlen op woningen die meteen verhuurd kunnen worden om renovatiekosten te vermijden of eenvoudigweg om geen tijd te verliezen.

De factoren die de markt ondersteunen
> Het vertrouwen van de consumenten
Het werkloosheidscijfer neemt af sinds 2014, een fikse stijging van het besteedbare inkomen wordt verwacht, wat een belangrijke ondersteunende factor is van de vastgoedprijzen.

> Een aanvaardbaar belastingstelsel 
De invoering van een vermogensbelasting op effectenrekeningen zou het opbrengstvastgoed ten goede kunnen komen.

> Een baksteen in de maag
Belgen beschouwen vastgoed als de manier bij uitstek om hun kinderen te helpen en de successieplanning te optimaliseren. Belgen kopen hun eerste woning tegenwoordig op 28-jarige leeftijd. 

> De stijging van het aantal gezinnen
Er zullen om en bij de 500.000 woningen moeten bijkomen, voornamelijk in de grote steden.

> En nog steeds aantrekkelijke rentevoeten!
De lage rentevoeten blijven de voornaamste drijvende kracht achter de vastgoedsector en zouden de komende maanden niet al te veel mogen stijgen, zelfs al werd onlangs opnieuw een stijging waargenomen. Een goede bijkomende reden om dit jaar een woning te kopen... Contacteer BuyerSide voor professionele begeleiding bij de aankoop van uw ideale pand!


Bron: L’Echo