Contenu principale

Fiscaal trucje: neem uw intrek in uw eigen opbrengstwoning

Fiscaal trucje: neem uw intrek in uw eigen opbrengstwoning

Wenst U investeren in een opbrengsteigendom? U heeft in principe geen recht op de fiscale voordelen van het abattement op de registratierechten. Tenzij u in dat pand woont... Een woordje uitleg.

De eerste kopers genieten van een aantal voordelen zoals een fiscaal abattement op de eerste 175.000 euro voor een aankoop in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze in het aangekochte pand hun intrek nemen en geen andere woning bezitten.

Verliest men deze voordelen als men eigenaar van meerdere panden wordt?
In principe wel. Op enkele uitzonderingen na:

  • Woongebouwen met meerdere woningen: U koopt een pand dat verdeeld is - of was - in verschillende wooneenheden, en eveneens als dusdanig geregistreerd staat bij de stedenbouwkunde en/of in het kadaster. U woont in een van deze woningen en verhuurt de andere. Bij de aankoop zult u van het fiscaal abattement genieten, maar slechts gedeeltelijk.
  • Op te delen woning: U heeft een eengezinswoning gekocht om een deel ervan als opbrengsteigendom te gebruiken en in een ander deel zelf te wonen, en u heeft een fiscaal abattement genoten bij de aankoop ervan. Wanneer u het goed opdeelt, zal u het ontvangen voordeel niet moeten terugbetalen zolang u de domicilievoorwaarde naleeft.
  • Chèque habitat (wooncheque) (Waalse belastingverlaging voorbehouden voor eigenaars die een hypothecaire lening zijn aangegaan voor de aankoop van hun enige en eigen woning): De opdeling van een eengezinswoning in verschillende woningen na 31 december van het jaar waarin de hypothecaire lening afgesloten werd, doet geen afbreuk aan de toekenning van de wooncheque. Deze opdeling kan daarentegen het bedrag van dit fiscaal voordeel met de helft verminderen.

Wij herinneren eraan dat aan de domicilievoorwaarde moet voldaan worden binnen de gestelde termijnen.

  • In het Brussels Gewest moet u binnen de 2 jaar na aankoop in het pand gedomicilieerd zijn en moet u er minstens 5 jaar blijven wonen.
  • In het Waalse Gewest moet de persoon die van het abattement geniet binnen de 3 jaar zijn intrek nemen in het pand en er minstens 3 jaar blijven wonen.

Indien deze voorwaarde geschonden wordt, moet de begunstigde van het fiscaal voordeel het ontvangen bedrag terugbetalen.

Nood aan het advies van een expert op het vlak van vastgoedaankopen? Contacteer BuyerSide! 

Bron: L’Echo