Contenu principale

Kot: investeren in iets nieuws, iets ouds of helemaal niet?

Kot: investeren in iets nieuws, iets ouds of helemaal niet?

Er zijn steeds meer studentenwoningen die door projectontwikkelaars in verschillende wooneenheden opgedeeld worden om ze apart te verkopen. De troeven ervan: hoog en soms gegarandeerd rendement, relatief kleine investering, optimaal welzijn van de studenten en ideale omstandigheden. Toch zijn er ook risico’s op deze markt, zoals bij de “traditionele” koten.

1. Er zou meer aanbod dan vraag kunnen komen
Met de komst van enkele grote spelers op de markt van studentenwoningen lijkt het aanbod op heden aan de vraag te voldoen of toch zo goed als. Volgens Nicolas Vincent, medeoprichter van BuyerSide, “wordt het zelfs een beetje verontrustend op Delta (een van de campussen van de ULB): ik zou er geen investeerder meer heen sturen gezien het aantal studentenwoningen dat men er al vindt”.

2. De prijsconcurrentie
Wanneer het aanbod voldoende is “zal concurrentie optreden tussen de verschillende actoren met uiteindelijk een zekere druk op de prijzen”. En dus ook druk op het rendement, of het nu om een kot in een residentie of in een oude woning gaat. “De concurrentie komt niet enkel van studentenwoningen: gezamenlijk huren, waarvoor momenteel al specifieke huurovereenkomsten bestaan in Wallonië en Brussel, is vaak minder duur dan een kot. "

3. De nieuwe studentenhuurovereenkomst
Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namen onlangs de studentenhuurovereenkomst op in hun huisvestingscode. Adrian Devos, vennoot bij BuyerSide: “Dit huurcontract biedt de student meer flexibiliteit, meer bepaald wat de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst betreft. De eventuele leegstand die hierdoor tot stand zou kunnen komen, weegt rechtstreeks op het rendement”. Dit probleem doet zich evenwel niet voor wanneer we het over investeringen hebben met een gegarandeerd rendement.

4. Het rendement van een kot ten opzichte van een appartement
In vergelijking met de prijzen van appartementen meent Nicolas Vincent dat studentenwoningen die in afzonderlijke wooneenheden aan particulieren verkocht worden relatief duur zijn. “Bovendien ligt het rendement, wanneer het gegarandeerd is, in het algemeen tussen de 3,5 en 4% bruto, terwijl men bij klassieke appartementen mikt op 4 tot 4,5%”.

5. De betrouwbaarheid van de beheerder van het vastgoed
Bij de aankoop van een kot als wooneenheid binnen een residentie stelt zich de vraag of er correct zal blijven geïnvesteerd worden. De kans bestaat dat de mede-eigenaars aanzienlijke kosten zullen moeten doen voor renovaties, waardoor ze hun rendement uit de vorige jaren flink teruggeschroefd zien worden. Bovendien is het soms moeilijk om met de andere mede-eigenaars tot een akkoord te komen over de investeringen die moeten worden gedaan in de gemeenschappelijke delen.

Nood aan advies voor uw vastgoedaankoop? Contacteer de experts van BuyerSide! 

Bron: L’Echo