Contenu principale

Onderhandel efficiënt over de aankoopprijs van uw woning

Onderhandel efficiënt over de aankoopprijs van uw woning

Wanneer men na lange tijd zoeken zijn droomhuis gevonden heeft, is het vaak liefde op het eerste gezicht en laat men zich vaak leiden door het verlangen om over te gaan tot aankoop, en dit ten koste van een efficiënte onderhandeling. Enkele tips voor een geslaagde onderhandeling...

Het eerste wat u moet onthouden is namelijk dat men over alles kan onderhandelen: de aankoopprijs uiteraard, maar ook de voorwaarden (vb.: termijnen, overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften, vooruitbetalingen, etc.), de rentevoet van de lening... In de fase van de aankoop zal er vooral onderhandeld worden over de aankoopprijs.

Alvorens de onderhandelingen aan te gaan en met het oog op meer kans op slagen moet u:

  • de vastgoedmarkt goed kennen: het doel is om een referentiemaatstaf te hebben zodat u precies weet tot welke prijs u kunt zakken
  • de eventuele gebreken van het gebouw reeds voorafgaand geanalyseerd hebben en moet u al een budget voor werken bepaald hebben: u kunt dit element gebruiken om de prijs te laten zakken
  • de datum waarop het goed voor het eerst te koop aangeboden werd nagaan: indien een goed na enkele maanden nog niet verkocht is, is de kans groot dat de vraagprijs te hoog ligt
  • trachten de achtergrond van de verkoper te kennen: heeft hij baat bij een snelle verkoop? Wat is zijn financiële situatie?

Een laatste tip: probeer uw vastgoedinvestering te herleiden tot een rationele operatie. 
Om efficiënt te kunnen onderhandelen is het soms nodig dat u handelt zonder vrees om het goed te mislopen indien er geen akkoord wordt gevonden over de prijs. Wij zijn er ons van bewust dat deze aanpak soms moeilijk is. Net daarom is de onderhandelingsfase die deel uitmaakt van het geheel aan diensten van BuyerSide een essentieel onderdeel van onze missie. Als derde partij behartigt BuyerSide zo goed mogelijk uw belangen, zonder ruimte te laten voor het emotionele en zonder het zodanig ver te drijven dat de lopende onderhandelingen met de verkoper gestaakt zouden moeten worden.