Contenu principale

Waarom is vastgoed interessanter dan een spaarrekening?

Waarom is vastgoed interessanter dan een spaarrekening?

We weten het al langer: een spaarrekening brengt vandaag niet veel meer op. Erger nog! De historisch lage, soms zelfs negatieve, rente kan er samen met de inflatie voor zorgen dat u verlies lijdt op uw spaargeld. Om uw spaargeld te laten renderen, wordt daarom vaak aangeraden om in een huurwoning te investeren. Twijfelt u nog? BuyerSide zet voor u 10 voordelen van zo'n investering op een rijtje.

Vanwaar die lage rente?

Na de bankencrisis van 2008 besloot de Europese Centrale Bank (ECB) de rentevoet te verlagen. In maart 2016 zakte hij tot 0%. Om de economie aan te zwengelen, wou men spaarders aanmoedigen om meer te investeren. De laatste jaren bieden banken een jaarlijkse minimumrente van 0,11% op spaarrekeningen voor particulieren. Volgens de maandelijkse prognoses zal de inflatie in België naar verwachting 1,4% bedragen in 2021. Wat betekent dat? Als er gedurende 10 jaar 100 euro op uw bankrekening staat tegen een rentevoet van 0%, dan zal dat bedrag na afloop slechts 87 euro meer waard zijn. Als we die redenering doortrekken over een periode van 20 jaar, houdt u op het einde van de rit slechts 75,5 euro over.

Dat betekent concreet dat alle Belgen die op de traditionele manier sparen, koopkracht verliezen door geld op hun spaarrekening te laten staan. En het tij zal niet snel keren, want de ECB heeft in het kader van de gezondheidscrisis aangekondigd haar nultarief te blijven handhaven.

Investeren in een huurwoning? Tal van voordelen

In de huidige situatie besluiten veel spaarders in een huurwoning te investeren, wat economisch gezien slim bekeken is. Huisvesting is namelijk een van de meest fundamentele behoeften en aangezien de bevolking blijft groeien, blijft ook de vraag naar huisvesting groot. Investeren in vastgoed heeft dan ook tal van voordelen:

1. Het is inflatiebestendig

Aangezien de huurprijzen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex, zullen de ontvangen huurinkomsten stijgen in functie van de inflatie.

2. Het kan op krediet gekocht worden

Enkele uitzonderingen daargelaten is een huurwoning een van de weinige investeringen die op krediet kunnen worden gedaan. Zo kunt u profiteren van het hefboomeffect en het zelf ingebrachte kapitaal beperken, terwijl u profiteert van historisch lage rentetarieven. In die context heeft de ECB de banken verplicht om niet meer dan 80% van het bedrag, exclusief kosten, te financieren. De investeerder moet dus 20% van het bedrag van de investering, exclusief kosten, betalen + ongeveer 15% kosten (registratierechten, kosten van de kredietakte en notariskosten).

In totaal moet een investeerder dus ongeveer 35% eigen vermogen bijdragen op de aankoopprijs, alle kosten inbegrepen ('acte en main').

3. Met de huurinkomsten kunt u uw krediet terugbetalen

Het woonkrediet kunt u geheel of grotendeels terugbetalen met de huurinkomsten die u ontvangt, afhankelijk van het eigen vermogen dat u erin heeft geïnvesteerd. De algemene regel is dat de huurinkomsten de maandelijkse kredietaflossing volledig dekken of zelfs overschrijden.

4. Reële huurinkomsten uit ongemeubileerde woningen worden momenteel niet belast in de personenbelasting (PB) 

Naast de onroerende voorheffing die u elk jaar zal moeten betalen, zal u waarschijnlijk geen andere belastingen moeten dragen als u een ongemeubileerde woning verhuurt aan een particulier. De belastbare grondslag die wordt gegenereerd door het geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning dat u moet aangeven in uw belastingaangifte (personenbelasting), kan geheel of gedeeltelijk worden verminderd met uw rentelasten dankzij uw banklening. Dat hangt af van het bedrag en het type krediet (aflosbaar, in fine/bullet, ...).

5. Het biedt een interessante rentabiliteit

Als we de jaarlijkse huurinkomsten delen door de totale investering, krijgen we het brutorendement op de investering. Zo varieert het rendement in Brussel over het algemeen van 3,5 tot 4,5% afhankelijk van de wijk, de kwaliteit van het gebouw, de uitgevoerde renovaties, enz. 

Het nettorendement wordt op dezelfde manier berekend, maar nadat de kosten die de verhuurder/eigenaar moet betalen zijn afgetrokken van de jaarlijkse huurinkomsten (zoals de onroerende voorheffing, de verzekering van de eigenaar, enz.).

Met het rendement op eigen vermogen kunt u het rendement bepalen op uw eigen geïnvesteerde vermogen, dankzij de hefboom van de bank. Doorgaans ligt dit tussen de 8 en 10%, afhankelijk van het eigen vermogen dat u hebt geïnvesteerd.

6. Het risico is beperkt

Vastgoed is een fysiek en 'tastbaar' vermogen. Daardoor zal de waarde ervan altijd zeer stabiel blijven. Dat is ook gebleken uit de verschillende crises die we hebben doorgemaakt (2008, COVID-19). Tijdens de tweede crisis kende vastgoed zelfs een mooie groei, omdat het als een veilige haven werd beschouwd. Het is dus een veilige investering. En laten we ook de huurgaranties niet vergeten, die u gedeeltelijk beschermen tegen onaangename verrassingen.

7. Het geeft u controle

Als u dat wenst, kunt u uw huurwoning volledig zelf beheren. Door uw eigendom regelmatig te bezoeken kunt u uw investering controleren. Anderzijds kunt u ook het beheer van uw vastgoed overdragen aan een gespecialiseerd bedrijf, dat doorgaans een tarief van 8% (exclusief btw) van de jaarlijkse huurinkomsten aanrekent.

8. Het geeft u een extra inkomen

Wanneer het vastgoedkrediet volledig is afgelost, bijvoorbeeld na 20 jaar, vormen de huuropbrengsten van de woning een extra inkomen. Zo kunt u uw levensstandaard behouden wanneer u met pensioen gaat. Zodra het krediet volledig is afgelost, zorgt de huurwoning voor een beter pensioen zonder dat u een beroep hoeft te doen op uw kapitaal.

9. Het creëert op termijn een meerwaarde

Uw kapitaal neemt niet af, het neemt eerder jaar na jaar toe. Vergeet echter niet de nodige investeringen te doen om het te behouden.

Een opbrengsteigendom dat in blok wordt gekocht (tegen een lagere prijs dan de som van de individuele appartementen), kan bij een wederverkoop vaak worden opgesplitst en per appartement worden doorverkocht. Dat verhoogt niet enkel de liquiditeit van uw investering, in veel gevallen strijkt u op die manier ook een mooie meerwaarde op.

10. Het is erg interessant met het oog op vermogensplanning

Huurwoningen die op lange termijn worden aangehouden, zijn interessante activa om aan uw kinderen door te geven. Een zorgvuldige afweging van de aankoopstructuur op het moment van de aankoop voorkomt of vermindert fiscale beslommeringen bij een toekomstige schenking of nalatenschap. Zo kunt u via een gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik het vastgoed doorgeven aan de volgende generatie terwijl u voor de rest van uw leven de inkomsten ervan behoudt.

Op zoek naar een interessante huurwoning om in te investeren? BuyerSide begeleidt uw project van A tot Z!