Contenu principale

Reactievermogen en souplesse bij de aankoop van een opbrengstwoning in Brussel

Reactievermogen en souplesse bij de aankoop van een opbrengstwoning in Brussel

In 2016 heeft BuyerSide een Franse klant bijgestaan bij de aankoop van een opbrengstwoning die 11 wooneenheden telt en gelegen is op het prestigieuze Stefaniaplein te Brussel. Een geslaagde feedback over deze aankoop ondanks de hinderlagen.

"Het goed waarvoor ik geïnteresseerd was, stond reeds in de belangstelling van een andere koper. De grootste uitdaging van dit dossier bestond er dus in om de woning die te koop stond zonder aankondiging zeer snel te analyseren en de waarde ervan te bepalen. BuyerSide heeft dat dan ook op zeer korte tijd kunnen doen. " 

Naast de nood om zo spoedig mogelijk te reageren, stonden er ons ook nog andere verrassingen te wachten. Tijdens onze analyse hebben wij immers vastgesteld dat één verdieping van de woning niet voor wooneenheden bestemd was, maar wel voor kantoren, terwijl er zich op deze verdieping in feite 2 woonruimtes bevonden.

Bovendien was de basisakte met betrekking tot het handelpand op de gelijkvloerse verdieping van de woning verouderd en dus niet meer van toepassing.

"BuyerSide is dan zo slim geweest om een bod te plaatsen waarbij rekening werd gehouden met het stedenbouwkundig probleem alsook met het probleem van de basisakte. Tegelijk werd aan de verkoper de mogelijkheid gelaten om zijn goed in overeenstemming met de voorschriften te brengen alsook om een nieuwe basisakte op te stellen, wat in voorkomend geval zou leiden tot een 'meerprijs'. "

De verkoper heeft ons voorstel aanvaard, hoewel ons initieel bod lager lag dan dat van de concurrerende kandidaat die de stedenbouwkundige opmerking niet had opgemerkt. De verkoper vreesde waarschijnlijk dat de verkoop uiteindelijk niet zou doorgaan indien de andere kandidaat de overtreding op een later ogenblik zou opsporen. Hij zou dan veel tijd verloren hebben en een ernstige kandidaat die tot aankoop wou overgaan ondanks de huidige stedenbouwkundige situatie aan zich voorbij hebben laten gaan. De verkoper had er eveneens goede hoop in om aan de voorwaarden te kunnen voldoen tegen deze 'meerprijs'.

Ten slotte is uit onze analyse ook gebleken dat er ter plaatse een stookolietank aanwezig was van 20.000 liter die niet meer gebruikt werd. Ondanks het feit dat de verkoper de stookolietank heeft laten neutraliseren naar aanleiding van onze uitdrukkelijke vraag daartoe in het aanbod tot aankoop, leidt het loutere feit dat een tank van een dergelijk volume aanwezig was in het gebouw ertoe dat het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) dit beschouwt als een risicoactiviteit voor de bodemtoestand van het goed.  Gelet op deze risicoactiviteit is de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek een absolute voorwaarde om de verkoopakte te tekenen. 

De koper heeft dus in allerijl een door het BIM goedgekeurd bodemonderzoek moeten laten uitvoeren, waarbij er gelukkig geconcludeerd werd dat de bodem niet verontreinigd is. Hierdoor kon de authentieke akte eindelijk getekend worden na ongeveer 2 maanden extra vertraging.

Het verhaal bleek dus een positieve afloop te kennen voor BuyerSide en vooral voor de uiteindelijke koper die dit goed heeft kunnen aankopen met kennis van alle risico's!

Heeft u ook nood aan een gids bij de aankoop van een onroerend goed in België? Laat ons uw criteria weten! Naast onze gebruikelijke diensten kunnen wij ook uw ideale pand vinden.