Contenu principale

Stedenbouwkundige overtredingen opgespoord door drones... of door BuyerSide!

Stedenbouwkundige overtredingen opgespoord door drones... of door BuyerSide!

Op de Franstalige zender RTBF konden we onlangs zien dat bepaalde Brusselse gemeenten voortaan drones in de strijd gooien om stedenbouwkundige overtredingen vanuit de lucht op het spoor te komen: bijgebouwen die zonder vergunning opgetrokken werden, gebouwen die voor een ander doel dan opgegeven gebruikt worden... Bij BuyerSide zorgen wij ervoor dat het risico op vervolging vanwege dergelijke inbreuken van bij aanvang vermeden wordt.

"Bepaalde inbreuken zijn moeilijk vast te stellen in erg dichtbevolkte, gefragmenteerde buurten. Hier, in Anderlecht, gaat het om een postindustriële wijk die dateert van de 19eeeuw. Vanuit vogelperspectief is het veel gemakkelijker om zaken op het oog te komen en zo kunnen we er een bepaald aantal gevallen uithalen, in de eerste plaats de zwaarste overtredingen", verklaart Gaëtan Van Goidsenhoven, eerste schepen van de gemeente Anderlecht, die gebruik maakt van de beelden die door drones geregistreerd werden. Een primeur in België.

De gegevens die voortkomen uit de luchtopnames zullen door middel van fotogrammetrie omgezet worden in een driedimensionaal model van een hele wijk. Damien Thomas, van de Dienst Belastingen - Controle van de gemeente Anderlecht, geeft commentaar bij deze beelden: "Hier zien we een achtergebouw waarop 7 schotelantennes geplaatst zijn. Dat is verdacht: een schotelantenne is normaal gezien verbonden aan een televisietoestel en het moet dus om wooneenheden gaan. Toch staat deze plaats geregistreerd als een werkatelier.”

Voldoet het goed dat u op het oog hebt niet aan de voorschriften? BuyerSide heeft misschien wel de oplossing!
Bij BuyerSide vergelijken we nauwgezet de juridische en de feitelijke situatie in de archieven van de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie. Indien een stedenbouwkundige overtreding moeilijk of slechts deels te regulariseren valt, zullen wij niet verdergaan met de analyse van het goed.
Indien we echter een onregelmatigheid vaststellen bij een goed dat makkelijk regulariseerbaar is en de moeite waard is, zullen wij een prijs onderhandelen (die over het algemeen ergens tussen de prijs van het onregelmatige en regelmatige pand ligt). Vervolgens ondertekenen wij een aankoopbod tegen de overeengekomen prijs, met de opschortende voorwaarde dat het goed geregulariseerd wordt tegen uiterlijk de datum van de authentieke akte (of voor de verkoopsovereenkomst gesloten wordt). Onze advocaat houdt zich bezig met de regularisatie en zodra dit in orde is kopen wij het goed voor de prijs die geboden werd.

Een onmiddellijke meerwaarde op het goed dus
Alleen maar voordelen voor de verkoper: professionals regelen het hele verloop, de verkoper dient zelf niets te doen, en hij heeft zijn goed voor een hogere prijs kunnen verkopen. De koper, van zijn kant, beschikt over een goed dat meer waard is dan hetgeen hij er effectief voor betaald heeft.

Bron: https://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-drones-pour-verifier-les-infractions-urbanistiques-et-la-vie-privee-dans-tout-ca?id=9538053
U begrijpt het wel: het is belangrijk om bedachtzaam te werk te gaan wanneer men een opbrengstwoning wenst te kopen. Aarzel dus niet om contact op te nemen met de experts van Buyerside om zeker te zijn dat uw aankoop risicoloos blijft! Wenst u nog meer advies? Lees dit artikel op onze blog!