Contenu principale

U wenst een huurwoning aan te kopen? Opgelet!

U wenst een huurwoning aan te kopen? Opgelet!

Alvorens te kiezen voor een huurwoning is het uiteraard van essentieel belang om eerste de rentabiliteit van het vastgoed te berekenen, maar ook dient nagegaan te worden of de woning voldoet aan de stedenbouwkundige regels. Met het risico op zware financiële gevolgen...

Laten we het voorbeeld van Brussel nemen: talrijke eengezingswoningen of herenhuizen werden er op willekeurige wijze opgedeeld in verschillende wooneenheden zonder voorafgaande toestemming van de gemeente. Deze gebouwen voldoen dus niet aan de wettelijke voorschriften. De aankoop van een dergelijke woning kan een echte financiële ramp betekenen.

Wat moet u dan wel doen om er zeker van te zijn dat u een goed koopt dat voldoet aan de stedenbouwkundige regels?

Maak een afspraak bij de dienst Stedenbouw van de gemeente waar het goed in kwestie gelegen is om:

  • de verschillende vergunningen en plannen met betrekking tot het gebouw, die in het archief bewaard worden, te bekijken
  • na te gaan of het goed niet het voorwerp uitmaakt van processen-verbaal (PV) vanwege overtredingen
  • zeker te zijn dat alle bestaande woningen in het gebouw voldoen aan de stedenbouwkundige normen.

Een laatste tip...

Gezien de gemeentes aanzienlijke vertragingen kunnen oplopen voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen dient u niet op deze informatie te wachten alvorens een bod te doen! De kans zou namelijk te groot zijn dat het goed aan uw neus voorbij gaat... Denk er dus aan om een bod te plaatsen onder opschortende voorwaarde.

De oplossing die BuyerSide biedt indien een verkoper zijn goed wenst te verkopen dat niet aan de stedenbouwkundige voorschriften voldoet

Indien het goed in kwestie de moeite waard is en gemakkelijk in overeenstemming met de voorschriften kan gebracht worden, onderhalen wij over een prijs voor het niet-conforme goed (die in het algemeen ergens tussen de prijs van het niet-conforme en het conforme goed ligt). Vervolgens ondertekenen wij een aankoopbod tegen de overeengekomen prijs, met de opschortende voorwaarde dat het goed geregulariseerd wordt uiterlijk tegen de datum van de authentieke akte (of voor de verkoopsovereenkomst gesloten wordt). Onze advocaat houdt zich bezig met de regularisatie en zodra dit in orde is kopen wij het goed voor de prijs die geboden werd.  Het goed krijgt dus meteen een meerwaarde.

Alleen maar voordelen voor de verkoper: professionals regelen het hele verloop, de verkoper dient zelf niets te doen, en hij heeft zijn goed voor een hogere prijs kunnen verkopen. De koper, van zijn kant, beschikt over een goed dat meer waard is dan hetgeen hij er effectief voor betaald heeft.

 

U begrijpt het wel: het is belangrijk om bedachtzaam te werk te gaan wanneer men een huurwoning wenst te kopen. Aarzel dus niet om contact op te nemen met de experts van Buyerside om zeker te zijn dat uw aankoop risicoloos blijft!