Contenu principale

Uw kinderen gaan het nest verlaten? Help hen met de aankoop van hun eigen goed!

Uw kinderen gaan het nest verlaten? Help hen met de aankoop van hun eigen goed!

In de omstandigheden waarin extreem lage rentevoeten en een weinig aantrekkelijk beursklimaat samengebracht worden, kijken steeds meer particulieren uit naar een investering in vastgoed. Een optie die meer bepaald de aandacht trekt van heel wat jongeren die de leeftijd bereikt hebben om het huis te verlaten. Als ouder vraagt u zich af hoe u kan helpen bij deze belangrijke stap? Volg onze handleiding!

In het merendeel van de gevallen lijkt de aankoop van een goed verstandiger dan de huur ervan. Het grote nadeel is echter dat hiervoor een onmiddellijke investering vereist is, die merkelijk hoger ligt. De banken die bereid zijn om 100% van het bedrag van een onroerend goed te lenen, zijn echter zeldzaam. Ook mag men niet vergeten dat er om en bij de 15% kosten dienen bijgeteld te worden. En net daar wordt het belang van ouderlijke hulp duidelijk! 

Verschillende oplossingen zijn mogelijk

  • Een schenking, al dan niet geregistreerd

De registratie gaat gepaard met een betaling van schenkingsrechten in rechte lijn ten belope van 3,3% in Wallonië en 3% in Brussel en het Vlaams Gewest. Opgelet: een niet-geregistreerde schenking (zonder betaling van rechten) zal onderworpen worden aan successierechten in geval van overlijden van de schenkende ouder binnen de 3 jaar.

  • Een onderhandse kredietovereenkomst, met of zonder interesten

U kan een deel lenen van het bedrag waarover uw kind dient te beschikken  Een goede oplossing om de quotiteit van je lening te verlagen, en de toekenning van krediet alsook het verkrijgen van interessantere voorwaarden te vergemakkelijken.

  • Inpandgeving van goederen

Opdat het dossier van uw kind beter aanvaard zou worden door de bank, kan u één van uw woningen, beleggingsportefeuilles, of uw levensverzekering in pand geven.

  • Een vastgoederfenis die een generatie overslaat

Gezien de vergrijzing hebben de ouders aan wie de nalatenschap te beurt valt vaak al een patrimonium opgebouwd en hebben zij dus niet langer behoefte aan een onroerend goed. Dit onroerend goed kan dus rechtstreeks van grootouders op kleinkinderen overgaan.

  • Een vastgoederfenis met successie- en schenkingskosten

U erft een onroerend goed en beslist om het aan uw kind te geven. Opgelet: deze optie is duur aangezien hierbij de betaling van successie- en schenkingsrechten komt kijken.

Nieuw!
De schenkingsrechten op onroerend goed zijn herzien vanaf 1 januari 2016: Ze liggen niet meer hoger dan 30% (boven de € 500.000) in Wallonië en 27% (boven de € 450.000) in Brussel.

 

Wat uw keuze ook mag zijn om uw kinderen te helpen, aarzel niet om Buyerside te raadplegen: wij zorgen ervoor dat u niet in valkuilen stapt bij de aankoop en in een groot aantal gevallen maken wij een verlaging van de vraagprijs mogelijk. Hoe dan ook, u en uw kinderen zullen minderen moeten investeren!


Bron: L’Echo