Contenu principale

Wat u altijd al heeft willen weten over de belasting op huurinkomsten... (deel 2)

Wat u altijd al heeft willen weten over de belasting op huurinkomsten... (deel 2)

Heel wat investeerders stellen zich de vraag hoeveel belastingen ze zullen moeten betalen op het huurgeld dat ze ontvangen. BuyerSide biedt hier een antwoord op de twee gevallen die het vaakst aan bod komen. "Wat is het belastingverschil tussen de huur van een bemeubelde en een niet-bemeubelde woning? "

Er is geen belasting op huurinkomsten die voortvloeien uit een niet-bemeubeld goed bedoeld voor privégebruik. Maar wat als het wel bemeubeld is?

Hypothese:
Huur van € 1.000 voor een bemeubelde woning

2 situaties:

  • In de huurovereenkomst wordt vermeld welk deel van het huurgeld betrekking heeft op het meubilair.

"€ 1.000 waarvan € 200 voor de roerende goederen". Het deel met betrekking tot de roerende goederen zal als volgt belast worden:
€ 200 x 50% (forfaitaire aftrek) = € 100 belastinggrondslag
€ 100 x 30% (belastingtarief m.b.t. de roerende inkomsten) = € 30 belastingen, hetzij 3% belastingen op het totale huurgeld

  • Er is geen onderscheid bemeubeld/niet-bemeubeld in de huurovereenkomst opgenomen:

De fiscus beschouwt de facto dat 40% van het totale huurgeld betrekking heeft op het meubilair.
€ 1000 x 40% = € 400 x 50% (forfaitaire aftrek).
= € 200 x 30% (belastingtarief m.b.t. de roerende inkomsten)
= € 60 belastingen, hetzij 6% belastingen op het totale huurgeld

Aan deze belasting wordt normaal gezien de belasting op het kadastraal inkomen toegevoegd (de € 1.440,85 waarover we het hadden in ons vorig artikel, afgezien van het feit dat ze eveneens zal opgeheven worden door de rentelast van +/- € 3.500 het eerste jaar.

Opgelet:
Uw interesten van het krediet zullen daarentegen niet aftrekbaar zijn van de belasting op de roerende goederen. Bovendien passen sommige gemeenten een bijkomende taks toe voor een bemeubelde woning. Deze is vaak forfaitair en op jaarbasis verschuldigd.

Twee trucjes om minder belast te worden:

  • Een expliciet onderscheid maken in de huurovereenkomst tussen het huurgeld voor het roerende gedeelte en voor het onroerende gedeelte, voor zover dat realistisch is.
  • Of niet-bemeubeld verhuren...
Voor antwoorden op de vraag "En wat als mijn huurder zijn huur aftrekt om professionele redenen? ", lees ons artikel! Aarzel niet om BuyerSide te raadplegen voor al uw vragen over vastgoedinvesteringen.