Contenu principale

Zich vestigen in België: hoe zit het met de woonbelastingen?

Zich vestigen in België: hoe zit het met de woonbelastingen?

U staat op het punt om een vastgoed aan te kopen in België? Weet u dan wel juist hoe het zit met de woonbelastingen die toegepast worden? Om een duidelijker beeld van de situatie te krijgen, geeft BuyerSide u een overzicht van de verschillende soorten belastingen waar u met betrekking tot uw woning rekening mee zult moeten houden.

De woonbelastingen
In functie van het gewest, de provincie en de gemeente waarin u woont, zult u verschillende woonbelastingen moeten betalen. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het kijk- en luistergeld, een heffing op het huishoudelijk afval of op het waterzuiveringssysteem. Raadpleeg de betrokken autoriteiten om de exacte bedragen te weten te komen.

Het kadastraal inkomen
Indien u een opbrengstvastgoed of een tweede verblijf koopt, zult u eveneens belast worden op wat men het kadastraal inkomen (KI) noemt. Het KI betreft het theoretische gemiddelde normale netto-inkomen dat het vastgoed zijn eigenaar kan opbrengen in één jaar tijd. Voor de oudste woningen is het referentietijdstip tot op heden 1 januari 1975. Voor recentere panden of panden die gerenoveerd werden met een stedenbouwkundige vergunning, is het referentietijdstip de datum waarop de woning in het kadaster werd opgenomen of de einddatum van de renovatiewerken.
U dient dus het geïndexeerde KI x 1,4 (vermeerderd met 40%) te vermelden in uw belastingaangifte. Dit bedrag zal dan belast worden aan de marginale aanslagvoet op het arbeidsinkomen dat voor u van toepassing zal zijn in functie van uw situatie. Er dient opgemerkt te worden dat de interesten van uw krediet op onroerende goederen aftrekbaar zullen zijn van uw belastinggrondslag.
U moet het KI niet aangeven van een vastgoed dat als hoofdverblijf gebruikt wordt.

De onroerende voorheffing
Deze gewestelijke belasting moet jaarlijks betaald worden. Het bedrag ervan vertegenwoordigt een zeker percentage van het kadastraal inkomen en kan aanzienlijk variëren in functie van de gemeente waarin u woont. Voor een nieuwe woning is ze voor de eerste keer verschuldigd vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de eerste ingebruikneming. Zo is het dus bijvoorbeeld interessanter om uw intrek in een woning te nemen op 5 januari dan op 25 december van het jaar ervoor. Merk eveneens op dat indien een verkoopakte opgemaakt wordt in de loop van het jaar, de kopers en verkopers onderling een regeling zullen moeten treffen om de onroerende voorheffing te delen.

Bent u op zoek naar een vastgoed in België? BuyerSide geeft u advies en helpt u om het goed te vinden dat aan uw wensen beantwoordt.