Contenu principal

Verhuurder worden, dat leert men !

Verhuurder worden, dat leert men !

U heeft een vastgoed aangekocht en bent van plan om het te verhuren. Weet dan dat er tal van regels zijn met betrekking tot de relatie tussen eigenaar en huurder. 3 specifieke situaties van naderbij bekeken.

Meer informatie
Een specifieke huurovereenkomst voor studenten in Wallonië

Een specifieke huurovereenkomst voor studenten in Wallonië

Een hervorming van de Waalse Huisvestingscode bedoeld om huurovereenkomsten beter aan het studentenpubliek aan te passen zou van kracht moeten zijn bij aanvang van het academiejaar 2017. Dit project geeft gevolg aan de grote vraag die uitgaat van de studentenverenigingen, namelijk om het begrip "studentenhuurovereenkomst" duidelijk te definiëren. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat werd eveneens gehoord om te vermijden dat de hervorming als een rem op de verhuur van koten zou werken. Verhuurders zullen zich toch wat flexibeler moeten opstellen dan vroeger het geval was, zodat een beter evenwicht tussen eigenaar en huurder gevonden kan worden.

Meer informatie
Over het belang van een goede berekening van uw huurinkomsten

Over het belang van een goede berekening van uw huurinkomsten

Tegenwoordig is het nodig om voorafgaand aan de aankoop van een opbrengstvastgoed een nauwkeurige berekening te maken van uw huuropbrengsten. Louter en alleen rekenen op een mooie waardevermeerdering bij doorverkoop van uw pand zou de dag van vandaag immers zeer riskant kunnen zijn.

Meer informatie
Snel nog een hypothecair krediet !

Snel nog een hypothecair krediet !

Aarzelt u om een vastgoed te kopen? Weet dan dat het nu nog voordelig kan zijn om een hypothecair krediet aan te gaan, maar dat zou wel eens kunnen veranderen in de toekomst. Een woordje uitleg...

Meer informatie
Goede of slechte zaak? Hoe bepaalt u precies de waarde van uw goed ?

Goede of slechte zaak? Hoe bepaalt u precies de waarde van uw goed ?

Alvorens u een onroerend goed aankoopt, is het essentieel om een duidelijk beeld te hebben van de waarde ervan. 
Het is tijdens deze waardebepaling dat u zal kunnen oordelen of u er een goede dan wel een slechte zaak aan doet. Het principe: zich een duidelijk beeld vormen van de verkoop- en verhuurmarkt op basis van concrete vergelijkingspunten (aantal m², gevels, verdiepingen, kamers, ...).

Meer informatie

Zou u een woning kopen in de Lijdenswegstraat?

Zou u een woning kopen in de Lijdenswegstraat?

Vandaag kaarten we een onderwerp aan dat nooit tevoren behandeld werd: de impact van straatnamen op de waarde van het goed dat er gelegen is. Adrian Devos, wat is uw standpunt in deze kwestie als specialist inzake advies bij de aankoop van een nieuwe woning ?

Meer informatie
Een eigen belasting voor elke gemeente

Een eigen belasting voor elke gemeente

U bent van plan om een onroerend goed aan te kopen, maar u bent er nog niet uit in welke gemeente het gelegen zal zijn? Weet dat er, van alle kosten waarmee rekening dient gehouden te worden bij de aankoop van een huis, één bij is die rechtstreeks uitgaat van de gemeente in kwestie: de gemeentebelasting (of de agglomeratiebelasting in het Brussels Gewest). Uitleg.

Meer informatie

Trends 2016: veel transacties, stabiele prijzen

Trends 2016: veel transacties, stabiele prijzen

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft begin april haar meest recente kwartaalcijfers bekend gemaakt. Een opvallende tendens? Het jaar 2016 nam een vliegende start: de notarissen hebben namelijk een stijging van meer dan 9% vastgesteld ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015 wat betreft  het aantal vastgoedtransacties in België.

Meer informatie

Een uiterst lage rentevoet? Geen reden om overhaast te werk te gaan!

Een uiterst lage rentevoet? Geen reden om overhaast te werk te gaan!

2016 lijkt een nog aantrekkelijker jaar te worden dan 2015 als we het hebben over de rentevoet op hypothecaire leningen.  We moeten immers vaststellen dat de tendens in dalende lijn blijft gaan, en sommige banken bieden zelfs ongelooflijk lage rentes aan van om en bij de 1%... Hierdoor kunnen kandidaat-kopers leningen aangaan op kortere termijn. We weten echter dat wat een lening duur maakt, namelijk de duur ervan is. Ik hoor u al roepen: “Een niet te missen kans om erg interessante onroerende verrichtingen uit te voeren!” Zonder enige twijfel! Maar wel zonder hals over kop aan de slag te gaan…

Meer informatie
De waarde van het Brussels vastgoed zal de volgende 2 jaar stijgen met 20%

De waarde van het Brussels vastgoed zal de volgende 2 jaar stijgen met 20%

Op dit  ogenblik is het percentage huiseigenaren in Brussel 51% tegen 70%  in België. Dit cijfer zou nog moeten dalen in de komende jaren, namelijk door de grote huurmarkt in de hoofdstad.

Over twee of drie jaar zal er een sterke stijging van de prijzen te voelen zijn door de daling van het aantal eigenaren tegenover een stijgend aantal investeerders. Sommige specialisten geven het voorbeeld van een appartement van 180.000 € die er 230.000 zal waard zijn over enkele jaren.

 

Meer informatie