Contenu principal

3 tips voor een goede aankoop in België

3 tips voor een goede aankoop in België

De aankoop van een onroerend goed is een van de belangrijkste keuzes in het leven van een toekomstige eigenaar.  Of het nu om een emotionele of een rationele keuze gaat, voor de juiste aankoop laat men zich beter begeleiden. Om ervoor te zorgen dat deze ervaring niet uitdraait op een nachtmerrie geeft BuyerSide u enkele tips.

Meer informatie

4 tips om juist te investeren in vastgoed

4 tips om juist te investeren in vastgoed


Geld stoppen in vastgoed is een veilige investering! Maar we mogen alle panden niet over dezelfde kam scheren en ze brengen niet allemaal hetzelfde rendement op... Afhankelijk van economische omstandigheden kan de vastgoedmarkt ook van streek tot streek verschillen vertonen. Hieronder volgen 4 tips van experts.

Meer informatie

Zich vestigen in België: hoe zit het met de woonbelastingen?

Zich vestigen in België: hoe zit het met de woonbelastingen?

U staat op het punt om een vastgoed aan te kopen in België? Weet u dan wel juist hoe het zit met de woonbelastingen die toegepast worden? Om een duidelijker beeld van de situatie te krijgen, geeft BuyerSide u een overzicht van de verschillende soorten belastingen waar u met betrekking tot uw woning rekening mee zult moeten houden.

Meer informatie
EIGENAAR VS HUURDER: WAT ZIJN IEDERS VERPLICHTINGEN?

EIGENAAR VS HUURDER: WAT ZIJN IEDERS VERPLICHTINGEN?

Een verstopte gootsteen, een haag die gesnoeid moet worden of een stookketel die de geest geeft! Bij een pand dat verhuurd wordt, is het niet altijd eenvoudig om te weten wie moet instaan voor de kosten met betrekking tot het gebruik van de woning: eigenaar of huurder. Om u te helpen, geven wij een kort overzicht van ieders verplichtingen. 

Meer informatie

Verhuurder? Vraag je dan af wat de kosten zijn!

Verhuurder? Vraag je dan af wat de kosten zijn!

De manier waarop de kosten tussen huurder en verhuurder verdeeld zijn, maakt in het algemeen het voorwerp uit van een clausule in het huurcontract. Indien dit niet het geval is, worden de lasten verdeeld in functie van hun aard: de kosten en lasten met betrekking tot de eigendom zijn ten laste van de verhuurder, terwijl de verhuurder de kosten en lasten draagt voor het gebruik en het genot van het gehuurde goed.

Meer informatie

Uw vastgoed verkopen: wanneer doet u dat het best ?

Uw vastgoed verkopen: wanneer doet u dat het best ?

Kandidaat-kopers van een vastgoed zijn in het algemeen goed op de hoogte van de kosten die met een aankoop gepaard gaan. Eigenaars die hun pand te koop stellen weten daarentegen vaak te weinig af van de belastingen die komen kijken bij doorverkoop... Laten we dus even stilstaan bij de te betalen belastingen, de manier waarop ze berekend worden en het ideale verkoopmoment op fiscaal vlak.

Meer informatie
Wat u moet doen om het contact met BuyerSide niet te verliezen

Wat u moet doen om het contact met BuyerSide niet te verliezen

U ontvangt maandelijks onze newsletter en u wil deze blijven ontvangen? De nieuwe privacywetgeving (GDPR) die op 25 mei in werking is getreden verplicht ons ertoe om uw uitdrukkelijke instemming te krijgen zodat wij u in de toekomst onze newsletter en andere vormen van digitale communicatie kunnen blijven verzenden.

Meer informatie
Het tijdschrift Lobby heeft het over BuyerSide !

Het tijdschrift Lobby heeft het over BuyerSide !

Het Franstalige driemaandelijkse tijdschrift LOBBY heeft in de uitgave van oktober "Belgique, Patrimoine et prestige, dans l’antichambre des cercles de Pouvoirs" (België, Erfgoed en prestige, in de voorkamer van de machtskringen) een artikel gewijd aan onze activiteiten.

Meer informatie