Contenu principal

Artikelen over het onderwerp Analyse Naar homepage

Zich vestigen in België: hoe zit het met de woonbelastingen?

Zich vestigen in België: hoe zit het met de woonbelastingen?

U staat op het punt om een vastgoed aan te kopen in België? Weet u dan wel juist hoe het zit met de woonbelastingen die toegepast worden? Om een duidelijker beeld van de situatie te krijgen, geeft BuyerSide u een overzicht van de verschillende soorten belastingen waar u met betrekking tot uw woning rekening mee zult moeten houden.

Meer informatie
Over het belang van een goede berekening van uw huurinkomsten

Over het belang van een goede berekening van uw huurinkomsten

Tegenwoordig is het nodig om voorafgaand aan de aankoop van een opbrengstvastgoed een nauwkeurige berekening te maken van uw huuropbrengsten. Louter en alleen rekenen op een mooie waardevermeerdering bij doorverkoop van uw pand zou de dag van vandaag immers zeer riskant kunnen zijn.

Meer informatie
Snel nog een hypothecair krediet !

Snel nog een hypothecair krediet !

Aarzelt u om een vastgoed te kopen? Weet dan dat het nu nog voordelig kan zijn om een hypothecair krediet aan te gaan, maar dat zou wel eens kunnen veranderen in de toekomst. Een woordje uitleg...

Meer informatie
Financiering afgerond van tevoren... dat kan veel beloven !

Financiering afgerond van tevoren... dat kan veel beloven !

Dat zou het spreekwoord bij voorkeur moeten zijn van iedere vastgoedkoper... Wat is er immers frustrerender dan een goed dat men op het oog had aan zich voorbij te zien gaan omdat er te veel tijd verloren werd bij de zoektocht naar financieringsmogelijkheden? Men kan hier dus maar beter mee klaar zijn wanneer een beslissing genomen moet worden !

Meer informatie
Goede of slechte zaak? Hoe bepaalt u precies de waarde van uw goed ?

Goede of slechte zaak? Hoe bepaalt u precies de waarde van uw goed ?

Alvorens u een onroerend goed aankoopt, is het essentieel om een duidelijk beeld te hebben van de waarde ervan. 
Het is tijdens deze waardebepaling dat u zal kunnen oordelen of u er een goede dan wel een slechte zaak aan doet. Het principe: zich een duidelijk beeld vormen van de verkoop- en verhuurmarkt op basis van concrete vergelijkingspunten (aantal m², gevels, verdiepingen, kamers, ...).

Meer informatie

Zou u een woning kopen in de Lijdenswegstraat?

Zou u een woning kopen in de Lijdenswegstraat?

Vandaag kaarten we een onderwerp aan dat nooit tevoren behandeld werd: de impact van straatnamen op de waarde van het goed dat er gelegen is. Adrian Devos, wat is uw standpunt in deze kwestie als specialist inzake advies bij de aankoop van een nieuwe woning ?

Meer informatie
Een eigen belasting voor elke gemeente

Een eigen belasting voor elke gemeente

U bent van plan om een onroerend goed aan te kopen, maar u bent er nog niet uit in welke gemeente het gelegen zal zijn? Weet dat er, van alle kosten waarmee rekening dient gehouden te worden bij de aankoop van een huis, één bij is die rechtstreeks uitgaat van de gemeente in kwestie: de gemeentebelasting (of de agglomeratiebelasting in het Brussels Gewest). Uitleg.

Meer informatie

Opgelet: werken !

Opgelet: werken !

Wanneer we het hebben over de aankoop van onroerend goed volgt men vaker het hart dan het verstand. Toch zorgt een diepgaande analyse van het begeerde goed er meer dan eens voor dat vaak niet verwaarloosbare gebreken aan de oppervlakte komen. De meeste ervan blijken vrij eenvoudig recht te zetten. Hoe dan ook, om onaangename verrassingen te vermijden kunt u maar beter een budget voorzien voor deze werken !

Meer informatie
De koper te goeder trouw van een niet-conform goed zal zich geen zorgen meer hoeven te maken op strafrechtelijk vlak, maar toch

De koper te goeder trouw van een niet-conform goed zal zich geen zorgen meer hoeven te maken op strafrechtelijk vlak, maar toch

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft recentelijk de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) voorgesteld. Die tekst bevat meer bepaald een nieuw element wat betreft stedenbouwkundige inbreuken: illegale handelingen en werken zullen voortaan na 10 jaar strafrechtelijk verjaren. Betekent dit dat men zich geen zorgen meer hoeft te maken bij de aankoop van een niet-conform goed? Het antwoord is "nee"!

Meer informatie

U wenst een huurwoning aan te kopen? Opgelet!

U wenst een huurwoning aan te kopen? Opgelet!

Alvorens te kiezen voor een huurwoning is het uiteraard van essentieel belang om eerste de rentabiliteit van het vastgoed te berekenen, maar ook dient nagegaan te worden of de woning voldoet aan de stedenbouwkundige regels. Met het risico op zware financiële gevolgen...

Meer informatie